Wieża Na Śnieżniku Międzygórze


Wieża Na Śnieżniku jest oczywiście bardzo często wymieniana jako atrakcje Dolnego Śląska. Wycieczka na Śnieżnik z Międzygórza jest obowiązkowa dla wszystkich turystów odwiedzających Kotlinę Kłodzką, choć właściwą nazwą jest ziemia kłodzka. Potoczne pojęcie Kotliny Kłodzkiej rozciągane jest błędnie na obszar całej ziemi kłodzkiej, czyli powiatu kłodzkiego. Tymczasem Kotlina Kłodzka stanowi zaledwie około 1/5 część całej ziemi kłodzkiej.

Wieża Na Śnieżniku – jakim szlakiem

Najbardziej popularnym szlakiem na Śnieżnik jest szlak czerwony z Międzygórza – do Schroniska Pod Śnieżnikiem, następnie końcowy etap to szlak zielony na sam szczyt, szacowany czas to 2 godz i 51 min. Pełny opis tej trasy przygotowany przez przewodnika PTTK znajdziesz w pozycji Turystyka > Szlaki także warto się z nim zapoznać.

Wieża Na Śnieżniku - szlak

Wieża Na Śnieżniku – geneza odbudowy. 

Kilka lat po zniszczeniu Wieży Na Śnieżniku im. cesarza Wilhelma I (wybudowanej w 1899), uznano to działanie za bezsensowne. Zaczęto też wówczas mówić o konieczności odbudowy celem przywrócenia atrakcyjności turystycznej szczytu, tak by wieża na Śnieżniku stała się symbolem szczytu. Starania takie podejmował więc Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu (1979 r.), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim (1986 r.), zarząd Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i przewodnicy PTTK (1993 r.). W 1995 roku cztery gminy: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie, przy wsparciu czeskim i niemieckim utworzyły Fundację Śnieżnickiej Wieży Widokowej dla której powstał co prawda projekt architektoniczny, lecz nie został zrealizowany. Temat odbudowy wieży powracał zatem co kilka lat, zawsze budząc wiele kontrowersji. Wskazywano bowiem na położenie w obrębie rezerwatu przyrody Śnieżnik Kłodzki i trudności związane z dostarczaniem surowców i sprzętu na szczyt.


Koncepcja zagospodarowania otoczenia i odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku” 
Czasopismo Techniczne. Architektura. R. 104, Z. 9, 4-A – 2007 – Wydawnictwo „Politechnika Krakowska”

Cenny krajobraz przyrodniczy o randze rezerwatu dotknięty ręką ludzką, aby maksymalnie wydobyć jego walory, jest obecnie wyjątkową atrakcją i częstym celem wypraw turystycznych. Sposób udostępnienia rezerwatów przyrody, odsłaniający przed turystami tajemnice natury, nie czyniący jej jednocześnie krzywdy, jest wielkim wyzwaniem dla projektantów. (…) Zdaniem autorów, wziąwszy pod uwagę istniejące uwarunkowania krajobrazowe, czyniące z kopuły Śnieżnika atrakcyjny cel wycieczek, odbudowa wieży będzie w sumie korzystnym rozwiązaniem, gdyż pozwoli na skumulowanie i kontrolowanie ruchu turystycznego na ściśle ograniczonym obszarze.


Wieża Trzech Kultur – wybór projektu. 

W 2012 roku gminy: Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie i Międzylesie tworzące Związek Gmin Śnieżnickich, rozpoczęły realizację projektu pn. „Wieża Trzech Kultur”. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku”. Projekt sfinansowano z funduszy unijnych, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wskutek ogłoszonego konkursu architektonicznego wybrano wówczas koncepcję pracowni „Januszówka” z Bielska-Białej i wykonano dla niej dokumentację budowlaną. Następnych kilka lat trwał proces formalizacji prawnej, pozyskanie środków na budowę i wybór wykonawcy. Budowę wieży rozpoczęto więc dopiero w 2021 roku.

W uzasadnieniu wyboru projektu architektonicznego podkreślano, że koncepcja, którą wybrano była najbardziej zbliżona charakterem i skalą do oryginalnej wieży, a na jej korzyść przemawiał także najkorzystniejszy dla środowiska wariant budowy, możliwy do zaakceptowania przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody. (RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO). Nowa wieża jest wykonana w konstrukcji stalowej, osadzona na żelbetonowych fundamentach. Wedle projektu, trzon przyziemia został obudowany kamieniami pozostałymi po wyburzeniu starej wieży. Wyższe części budowli – jej prosta część oraz taras widokowy postanowiono oszklić. Wieża ma ponad 34 metry wysokości czyli tyle samo co jej poprzedniczka. Koszt inwestycji wynosi ok. 13.6 mln zł. Zakończenie prac budowlanych nastąpiło we wrześniu 2022 roku. Uroczyste otwarcie Wieży Na Śnieżniku miało miejsce 26 września 2022.

Informacje o Wieży Na Śnieżniku

Więcej informacji o Wieży Na Śnieżniku uzyskasz na stronie: